Tutix, spol. s r.o.

Srde?n? Vás vítáme na webových stránkách firmy TUTIX spol. s r.o. , která v roce 2003 rozší?ila své služby o výškové a stavební práce provád?né pomocí horolezecké techniky drobných i velkých zakázek.

TUTIX spol. s r.o. byl založen v roce 1998 v Liberci jako spole?nost výhradn? zam??ená na obchodní a zprost?edkovatel- skou ?innost. Vzhledem k vývoji p?i realizaci obchodu se její ?innost za?ala rozši?ovat o poradenskou ?innost v oblasti služeb a jejich realizaci. V roce 2003 spole?nost navázala spolupráci s výškovými specialisty v Libereckém kraji, kte?í provozují stavební práce ve výškách pomocí horolezecké techniky p?es 25.let v celé ?eské republice a nap?íklad p?edali úsp?šn? p?es více než 50 opravených v?ží a kostel?. Firma navázala na tradice ru?ní práce, zkušenosti a znalosti ?eského prost?edí týkající se problematiky výškových prácí provád?ných pomocí horolezecké na základ? podnikání fyzických subjekt? otce a syna od roku 1987. Spole?n? se aktivn? v?nují p?es 20.let organizovanému horolezectví, které je nedílnou sou?ástí pr?myslového lezení po stavebních a výškových objektech. Rozší?ení služeb firmy reaguje na sou?asný trend, kterým je komplexní zajiš?ování výškových prací, údržby, rekonstrukcí, modernizací objekt?, drobných oprav a havárií v?etn? náležitých odborných posouzení se záru?ním a pozáru?ním servisem.     S veškerou úctou a p?ání všeho dobrého   Robert Hes Jednatel spole?nosti

Morbi ullamcorper et varius leo lacus

Ipsum volutpat consectetur orci metus consequat imperdiet duis integer semper magna.

Gravida aliquam penatibus

Amet nullam fringilla nibh nulla convallis tique ante proin sociis accumsan lobortis. Auctor etiam porttitor phasellus tempus cubilia ultrices tempor sagittis. Nisl fermentum consequat integer interdum.

Sed quis rhoncus placerat

Amet nullam fringilla nibh nulla convallis tique ante proin sociis accumsan lobortis. Auctor etiam porttitor phasellus tempus cubilia ultrices tempor sagittis. Nisl fermentum consequat integer interdum.

Magna laoreet et aliquam

Amet nullam fringilla nibh nulla convallis tique ante proin sociis accumsan lobortis. Auctor etiam porttitor phasellus tempus cubilia ultrices tempor sagittis. Nisl fermentum consequat integer interdum.